Urteko 13. igandea – C (Lukas 9,51-62)

SEGIMENDU KRISTAUTASUNA

Krisialdian handia izaten da segurtasun bila ibiltzeko tentazioa, irtenbide errazetara jotzea eta berriro erlijioaren atea jotzera itzultzea, hainbat eta hainbat problematatik eta gatazkatatik «babestu» gaitzan.

Berrikusi beharra dugu geure kristautasuna, aztertzeko egungo Elizan Jesusen grinak eraginik ari ote garen ala «segurtasun erlijioso» bila. Johann Baptist Metz teologo aleman ezagunaren arabera, hau da Europako kristauok aurre egin beharreko erronka: aukera egitea «erlijio burges» baten eta «segimendu-kristautasun» baten artean.

Jesusi jarraitzeak ez du esan nahi, jada hila den iragan batera ihes egitea, baizik eta Jesus bera arnastu zuen espirituaren arabera bizitzen saiatzea. Norbaitek jeinuz esana duenez, gaur «Jesusen haize alde» bizitzea da kontua eta ez edozein haize alde.

Segimendu hau ez datza berrikeria bila ibiltzean, ezta talde hautatuak sustatzean ere, baizik eta Jesus bihurtzea geure elkarteen ardatz bakar, berak Jainkoaren erreinua deitzen zuenaren zerbitzura bipilki jarriz.

Horregatik, Jesusi jarraitzeak kasik beti «haize kontra» bide egin beharra dakar, jarrera errebesa hartuz Ebanjelioaren espirituarekin bat ez datozen ohitura, moda edo joeren kontra.

Eta honek bere eskakizunak ditu, ez bakarrik ez uztea gizarte azaleko eta kontsumistari zozotu eta menpeko egin gaitzan, baizik eta, are gehiago, adiskide eta familiartekoei berei ere kontra egitea, Ebanjelioaren aurkako bidea hartzera gonbidatzen gaituztenean.

Horregatik, Jesusi jarraitzea, prest egotea da gatazkarako eta gurutzerako. Prest egotea Jesusen zoria partekatzeko. Berarena bezalako biziera gurutziltzatuaren arriskua onartzeko, jakinik piztuera dugula zain. Ez ote gara gaur gai izango beti bizirik den Jesusi jarraitzeko deia entzuteko?

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

13 Tiempo ordinario – C (Lucas 9,51-62)

UN CRISTIANISMO DE SEGUIMIENTO

En tiempos de crisis es grande la tentación de buscar seguridad, volver a posiciones fáciles y llamar de nuevo a las puertas de una religión que nos «proteja» de tanto problema y conflicto.

Hemos de revisar nuestro cristianismo para ver si en la Iglesia actual vivimos motivados por la pasión de seguir a Jesús o andamos buscando «seguridad religiosa». Según el conocido teólogo alemán Johann Baptist Metz, este es el desafío más grave al que nos enfrentamos los cristianos en Europa: decidirnos entre una «religión burguesa» o un «cristianismo de seguimiento».

Seguir a Jesús no significa huir hacia un pasado ya muerto, sino tratar de vivir hoy con el espíritu que le animó a él. Como ha dicho alguien con ingenio, se trata de vivir hoy «con el aire de Jesús» y no «al viento que más sopla».

Este seguimiento no consiste en buscar novedades ni en promover grupos de selectos, sino en hacer de Jesús el eje único de nuestras comunidades, poniéndonos decididamente al servicio de lo que él llamaba reino de Dios.

Por eso, seguir a Jesús implica casi siempre caminar «a contracorriente», en actitud de rebeldía frente a costumbres, modas o corrientes de opinión que no concuerdan con el espíritu del Evangelio.

Y esto exige no solo no dejarnos domesticar por una sociedad superficial y consumista, sino incluso contradecir a los propios amigos y familiares cuando nos invitan a seguir caminos contrarios al Evangelio.

Por eso, seguir a Jesús exige estar dispuestos a la conflictividad y a la cruz. Estar dispuestos a compartir su suerte. Aceptar el riesgo de una vida crucificada como la suya, sabiendo que nos espera resurrección. ¿No seremos capaces de escuchar hoy la llamada siempre viva de Jesús a seguirlo?

José Antonio Pagola

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.