Mendekoste Igandea – C (Joan 20,19-23)

 

GUZTIENA DA ESPIRITUA

Gure bizitza askotariko esperientziak osatua da. Gozamen eta atsekabe, lorpen eta porrot, argi eta ilun: horiek guztiek ehotzen dute gure bizitza, bihotza biziaz blai eginez edota nahigabetuz.

Baina sarritan ez gara gai izaten sumatzeko geuregan dugun aberastasun guztia. Geure kontzientziaz atzematen duguna, uharte koskor bat baizik ez da, gure bitzako itsaso askoz zabalago eta sakonagoan. Batzuetan, ihes egiten digu funtsezkoen eta erabakitzaileen denak berak ere.

Bere Esperientzia espiritual liburu bikainean, K. Rahner-ek indartsu gogorarazi digu «esperientzia» errotik desberdina den hori, beti gure baitan gertatua, nahiz askotan oharkabe gelditu: Jainkoaren Espirituaren presentzia biziaz ari da, gure izatearen barnean diharduenarenaz.

Esperientzia bat, kasik beti estali ohi dutena gure denbora eta gure arreta betetzen duten beste gauza batzuek. Hertsaturik eta gorderik gelditzen den presentzia da, gure bihotzaz jabetzen diren beste zirrara eta kezka batzuen pean ahaztua.

Kasik beti uste izaten dugu ezen gauza handi eta doako batek oso gutxitan gertatzen den zerbait izan behar duela; baina tartean Jainkoa dabilenean, ez da horrelako konturik. Kristautasunaren zenbait sektoretan izan da joera bat, uste izatekoa, Espirituaren presentzia bizi hau pertsona hautatu eta berezi batzuen gauza dela soilik. Fededun pribilegiatu batzuei dagokien gauza.

Rahner-ek gogorarazi digu ezen Jainkoaren Espiritua beti bizirik dagoela gizakiaren bihotzean; hain zuzen, Espiritua Jainkoaren beraren komunikazioa delako gure bizitzako barrunbean. Jainkoaren Espiritua komunikatu egiten da, erregalu etortzen zaigu, baita itxuraz ezer gertatzen ez den harengan ere. Bizia onartzen den eta eguneroko betebehar astuna xume-xume betetzen denean.

Jainkoaren Espirituak lanean jarraitzen du, isilik, jende arrunt eta xumearen bihotzean, Espirituaren jabe direla sentitzen dutenen harrokeriari eta ustekeriari kontrajarriz.

Mendekoste-jaia gonbit bat dugu Jainkoaren Espirituaren presentzia hori gu guztiongan bilatzera; ez, noski, trofeo bezala aurkezteko hautatuak izan ez omen diren beste batzuen aurrean, baizik eta bizi ororen iturburu den Jainko hori onartzeko, txikiena eta pobreena irudi dakigukeena izanik ere bizia.

Guztiena da Jainkoaren Espiritua; hain juxtu, Jainkoaren egundoko maitasuna ezin ahaztu da malko bakar batez ere, beraren seme-alaben bihotzari darion intziri eta gurari bakar batez ere.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

 

Pentecostés – C (Jn 20,19-23)

EL ESPÍRITU ES DE TODOS

Nuestra vida está hecha de múltiples experiencias. Gozos y sinsabores, logros y fracasos, luces y sombras van entretejiendo nuestro vivir diario llenándonos de vida o agobiando nuestro corazón.

Pero con frecuencia no somos capaces de percibir todo lo que hay en nosotros mismos. Lo que captamos con nuestra conciencia es solo una pequeña isla en el mar mucho más amplio y profundo de nuestra vida. A veces, se nos escapa, incluso, lo más esencial y decisivo.

En su precioso libro Experiencia espiritual, K. Rahner nos ha recordado con vigor esa «experiencia» radicalmente diferente que se da siempre en nosotros, aunque pase muchas veces desapercibida: la presencia viva del Espíritu de Dios que trabaja desde dentro nuestro ser.

Una experiencia que queda, casi siempre, como encubierta por otras muchas que ocupan nuestro tiempo y nuestra atención. Una presencia que queda como reprimida y oculta bajo otras impresiones y preocupaciones que se apoderan de nuestro corazón.

Casi siempre nos parece que lo grande y gratuito tiene que ser siempre algo poco frecuente, pero, cuando se trata de Dios, no es así. Ha habido en ciertos sectores del cristianismo una tendencia a considerar esa presencia viva del Espíritu como algo reservado más bien a personas elegidas y selectas. Una experiencia propia de creyentes privilegiados.

Rahner nos ha recordado que el Espíritu de Dios está siempre vivo en el corazón del ser humano pues el Espíritu es sencillamente la comunicación del mismo Dios en lo más íntimo de nuestra existencia. Ese Espíritu de Dios se comunica y regala, incluso, allí donde aparentemente no pasa nada. Allí donde se acepta la vida y se cumple con sencillez la obligación pesada de cada día.

El Espíritu de Dios sigue trabajando silenciosamente en el corazón de la gente normal y sencilla, en contraste con el orgullo y las pretensiones de quienes se sienten en posesión del Espíritu.

La fiesta de Pentecostés es una invitación a buscar esa presencia del Espíritu de Dios en todos nosotros, no para presentarla como un trofeo que poseemos frente a otros que no han sido elegidos, sino para acoger a ese Dios que está en la fuente de toda vida, por muy pequeña y pobre que nos pueda parecer a nosotros.

El Espíritu de Dios es de todos, porque el Amor inmenso de Dios no puede olvidar ninguna lágrima, ningún gemido ni anhelo que brota del corazón de sus hijos e hijas.

José Antonio Pagola