Jesu Kristo Jauna, diren guztien Erregea – B (Joan 18,33-37)

 

EGIAREN LEKUKO

Jesusen aurkako auzia, Jerusalemera joan ohi denean, erromatar prefektuak bizileku duen jauregian egingo dute. Egunsentia da. Bere aulkian dago Pilato; handik eman ohi ditu bere epaiak. Esku loturik eraman dute Jesus, gaiztagin bezala. Han daude, bekoz beko, inperio boteretsuenaren ordezkaria eta Jainkoaren erreinuaren profeta.

Pilatori sinestezin gertatu zaio gizon horrek Erromari desafioa egin nahi izana. «Beraz, errege zarela zu?». Jesus argiro mintzo da: «Nire erreinua ez da mundu honetakoa». Ez da mundu honetako inongo sistema zuzengabeetakoa. Ez du inongo tronurik hartzeko asmorik. Ez dabil botere eta aberastasun bila.

Baina ez dio ezkutatu egia: «Errege naiz». Egia txertatzera etorri da mundu honetara. Beraren erreinua mundu honetakoa izango balitz, izango luke «guardiarik», beraren alde armaz borroka egiteko. Baina beraren jarraitzaileak ez dira «legionario», baizik eta «ikasle», beraren mezua entzuten duten eta munduan egia, zuzentasuna eta maitasuna ezartzen ahalegintzen direnak

Jesusen erreinua ez da Pilatorena. Prefektu hau herrietako aberastasunak atera eta Erromara bideratzeko bizi da. Jesus, berriz, «egiaren lekuko izateko» bizi da. Jesusen bizitza bete-beteko desafioa da: «Egiarena den orok entzuten du nire ahotsa». Pilato ez da egiarena. Ez du entzuten Jesusen ahotsa. Ordu batzuk barru, ahots hori betiko itotzen saiatuko da.

Jesusen jarraitzailea ez da egiaren «zaindari», baizik eta «lekuko». Bere egitekoa ez du eztabaida, borroka eta arerioak menderatzea, baizik eta ebanjelioaren egia bizitzea eta berari bizitza aldatzen ari zaion Jesusen esperientzia aldarrikatzea

Kristaua ez da egiaren «jabe», baizik eta lekuko. Ez du ezartzen bere doktrina, ez du kontrolatzen gainerakoen fedea, ez du uste gauza guztietan arrazoi duenik. Jesusengana bihurtuz bizi da, Jesusekiko sentitzen duen erakarmena kutsatzen du, ebanjelioari erreparatzen laguntzen du, Jesusen egia ipintzen du alde guztietan. Orduan erakarriko du Elizak jendea, gure aurpegia Jesusenaren antzekoa denean, eta gure bizierak Jesusena gogoratzen duenean.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Jesucristo, Rey del universo – B (Juan 18,33-37)

TESTIGOS DE LA VERDAD

El juicio tiene lugar en el palacio donde reside el prefecto romano cuando acude a Jerusalén. Acaba de amanecer. Pilato ocupa la sede desde la que dicta sus sentencias. Jesús comparece maniatado, como un delincuente. Allí están, frente a frente, el representante del imperio más poderoso y el profeta del reino de Dios.

A Pilato le resulta increíble que aquel hombre intente desafiar a Roma: «Con que, ¿tú eres rey?». Jesús es muy claro: «Mi reino no es de este mundo». No pertenece a ningún sistema injusto de este mundo. No pretende ocupar ningún trono. No busca poder ni riqueza.

Pero no le oculta la verdad: «Soy rey». Ha venido a este mundo a introducir verdad. Si su reino fuera de este mundo tendría «guardias» que lucharían por él con armas. Pero sus seguidores no son «legionarios», sino «discípulos» que escuchan su mensaje y se dedican a poner verdad, justicia y amor en el mundo.

El reino de Jesús no es el de Pilato. El prefecto vive para extraer las riquezas de los pueblos y conducirlas a Roma. Jesús vive «para ser testigo de la verdad». Su vida es todo un desafío: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato no es de la verdad. No escucha la voz de Jesús. Dentro de unas horas intentará apagarla para siempre.

El seguidor de Jesús no es «guardián» de la verdad, sino «testigo». Su quehacer no es disputar, combatir y derrotar a los adversarios, sino vivir la verdad del evangelio y comunicar la experiencia de Jesús, que está cambiando su vida.

El cristiano tampoco es «propietario» de la verdad, sino testigo. No impone su doctrina, no controla la fe de los demás, no pretende tener razón en todo. Vive convirtiéndose a Jesús, contagia la atracción que siente por él, ayuda a mirar hacia el evangelio, pone en todas partes la verdad de Jesús. La Iglesia atraerá a la gente cuando vean que nuestro rostro se parece al de Jesús, y que nuestra vida recuerda a la suya.

José Antonio Pagola