Garizumako 2. igandea – 2 Cuaresma-B JOSÉ A. PAGOLA

(Marcos 9,2-10)

JESUSI ENTZUN – ESCUCHAR A JESÚS

Gero eta denbora gutxiago hartzen dugu entzuteko. Ez dakigu nola hurbildu, lasai eta aurreiritzirik gabe, beste baten bihotzera. Ez gara gai gizaki orok komunikatzen ahal digun mezuari harrera egiteko. Geure problema propioetan hesiturik, pertsonen ondotik igarotzen gara, inori ere egiaz entzutera ia-ia gelditu gabe. Ahazten ari zaigu entzuteko artea.

Horregatik, ez da arraroa gertatzen ere, kristauoi, hein batean, ahaztu izana fededun izatea Jesusi entzunez bizitzea dela. Alabaina, entzute horretatik bakarrik jaio ohi da zinezko kristau-fedea.

Markos ebanjelariaren arabera, «antzaldatzearen mendian», ikasleek, beren burua hodei baten itzalak bildurik sentitu eta izutu direnean, soilik hitz hauek entzun dituzte: «Hau ene Seme maitea da: entzun iezaiozue!»

Jesusi hondoraino entzutearen esperientzia mingarria izan daiteke, baina hunkigarria da. Ez da guk geure eskemetatik eta topikoetatik irudikatu genuen hura. Beraren misterioa gure ezagupenaren gainetik dago. Kasik konturatu gabe, gu geure segurtasunetatik, gustu-gustuko ditugunetatik, erauzten dihardu, egiazko bizitza betera erakartzeko.

Noizbait ere, azken egia esaten ari zaigun batekin topo egin dugu. Zertako bizi eta zergatik hil, ondo dakien batekin. Zerbaitek diosku barnetik arrazoi duela. Beraren bizitzan eta beraren mezuan egia nabari dugu.

Entzuten pazientziaz eta egiati irauten badugu, gure bizitza argi berri batez distiratzen hasiko da. Dena klaruago ikusten hasiko gara. Aurkituz joango gara zein den erarik gizatiarrena bizitzako problemei eta heriotzaren misterioari aurre egiteko. Konturatuz joango gara zein errore handiak egin gintzakeen gizakiok eta zein leialtasun-falta handietan eror gintezkeen kristauok.

Gehiago arduratu beharko genuke geure kristau-elkarteetan Jesusi leial entzuteaz. Berari entzuteak mendetako itsutasunez senda gintzake, kasik saihestezin ezin diren etsipen eta koldarkerietatik aska gintzake, adore berri bat eman liezaioke gure fedeari.

José Antonio Pagola

Itzultzailea: Dionisio Amundarain

ESCUCHAR A JESÚS

Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. No sabemos acercarnos con calma y sin prejuicios al corazón del otro. No acertamos a acoger el mensaje que todo ser humano nos puede comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a las personas, sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Se nos está olvidando el arte de escuchar.

Por eso tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos haya olvidado, en buena parte, que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Sin embargo, solo desde esta escucha nace la verdadera fe cristiana.

Según el evangelista Marcos, cuando en la «montaña de la transfiguración» los discípulos se asustan al sentirse envueltos por las sombras de una nube, solo escuchan estas palabras: «¡Este es mi Hijo amado: escuchadle a él!».

La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero es apasionante. No es el que nosotros habíamos imaginado desde nuestros esquemas y tópicos. Su misterio se nos escapa. Casi sin darnos cuenta nos va arrancando de seguridades que nos son muy queridas, para atraernos hacia una vida más auténtica.

Nos encontramos, por fin, con alguien que dice la verdad última. Alguien que sabe para qué vivir y por qué morir. Algo nos dice desde dentro que tiene razón. En su vida y en su mensaje hay verdad.

Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, nuestra vida empieza a iluminarse con luz nueva. Comenzamos a verlo todo con más claridad. Vamos descubriendo cuál es la manera más humana de enfrentarnos a los problemas de la vida y al misterio de la muerte. Nos damos cuenta de los grandes errores que podemos cometer los humanos y de las grandes infidelidades de los cristianos.

Hemos de cuidar más en nuestras comunidades cristianas la escucha fiel a Jesús. Escucharle a él nos puede curar de cegueras seculares, nos puede liberar de desalientos y cobardías casi inevitables, puede infundir nuevo vigor a nuestra fe.

José Antonio Pagola