Herria 2000 Eliza: Jardunaldiak – Jornadas

II Jornadas: 

Euskal Eliza La Iglesia en Euskal Herria hoy: Desafíos y respuestas

 

 II Jardunaldiak:

Euskal Eliza Euskal Herrian gaur egun: erronkak eta erantzunak

 

Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (Parque de la Florida)
Vitoria-Gasteiz
11 / 12 de mayo de 2010
(7'30-9'30 de la tarde)

El momento que vive hoy la Iglesia vasca está marcando y programando un presente y un futuro con dominantes tendencias involucionistas. La Institución eclesiástica se encuentra ante una grave encrucijada y apuesta por una línea conservadora.

Al mismo tiempo los graves y urgentes problemas sociales, políticos, éticos, culturales, ecológicos cuestionan a la Iglesia y a la religión en su sentido, presencia y compromiso en Euskal Herria.

Herria 2000 Eliza, que desde sus inicios (1978) ha buscado y propuesto una Iglesia servidora de su Pueblo desde un evangelio liberador, invita a una reflexión y diálogo abiertos para nuevas perspectivas de libertad, participación y compromiso en una Iglesia tradicionalmente arraigada en Euskal Herria y hoy en profunda crisis de identidad y misión.

Folleto: CASTEUSK

   

Ignacio Aldekoa Kultura Etxea (Florida Parkea)Vitoria-Gasteiz
2010eko Maiatzak 11 / 12
(19:30etatik 21:30etara)

Euskal Elizaren gaur egungo unea ikusirik, joera atzerakoi nabarmenez ari da markatzen eta moldatzen oraina eta geroa. Eliz erakundea bidegurutze zail baten aurrean aurkitzen da eta bide kontserbatzaile baten aldeko apustua egiten du.

Aldi berean, premiazkoak eta larriak diren arazo sozialak, politikoak, etikoak, kulturalak, ekologikoak kuestionatu egiten dute Eliza eta erlijioa, Euskal Herriarekiko duten norabidean, presentzian eta engaiamenduan.

Herria 2000 Eliza, hasieratik (1978),  Ebanjelio askatzailean oinarrituz, bere Herria zerbitzatuko duen Elizaren bila ibili da. Eta horrela, hausnarketa eta  elkarrizketa ireki baterako gonbitea luzatzen du. Askatasunari, partehartzeari eta engaiamenduari irekitako Eliza; Euskal Herrian hain errotua egon dena eta nortasunari eta eginbeharrari dagokionez hain krisi larrian aurkitzen dena gaur egun.

Folleto: CASTEUSK