Urteko 6. igandea – A (Mateo 5,17-37)

 

EZ, GURE ARTEKO GERLARI

Juduak harro mintzo ohi ziren Moisesen Legeaz. Tradizioaren arabera, Jainkoak berak eman zion erregalu Lege hori bere herriari. Beragandik hartu zuten gauzarik hobena zen. Lege horren baitan zegoen egiazko Jainko bakarraren nahia. Hor aurkitzen ahal zuten Jainkoari leial izateko behar zutena.

Jesusentzat ere garrantzizkoa da Legea, baina ez da jada ardatz. Beste esperientzia bat bizi du eta komunikatu du Jesusek: iristear da Jainkoaren erreinua; gure artean bidea nola urratuko dabil Aita, mundua gizatiarrago bihurtzeko. Ez da nahikoa Moisesen Legea betetzea. Aitari ireki beharra dugu eta berarekin lankide izan beharra gure bizitza zuzenago eta anai-arreba artekoago, haurridetsuago, bihurtzeko.

Horregatik, Jesusentzat, ez da aski Legea betetzea, «ez hil» agintzen duen hura. Beharrezkoa da, gainera, gure bizitzatik erauztea, bai oldarkortasuna, bai bestearekiko mespretxua, bai irainak eta mendekua. Inor hil ez duenak bete du Legea, baina, indarkeriatik aske ez bada, ez du bere bihotzean gurekin batean bizitza gizatiarrago bihurtu nahi duen Jainko hori.

Behatzaile batzuen arabera, zabaltzen ari da gaur egungo gizartean oldarkortasunaren, agresibitatearen, haztea islatzen duen hizkuntza. Gero eta sarriago entzuten dira irainak, jendea umiliatzeko, mespretxatzeko eta zauritzeko bota ohi direnak. Ukapenari, erresuminari, gorrotoari edo mendekuari darizkien hitzak dira.

Bestetik, solasaldiak hitz zuzengaberen ehundura izan ohi dira sarritan, gaitzespenak banatzen eta errezeloak ereiten dituztela. Maitasunik eta errespeturik gabe esandako hitzak dira, bizikidetasuna pozoitzen eta kalte egiten dutenak. Kasik beti haserretik, murrizkeriatik eta kaskarkeriatik datozen hitzak.

Hori, ordea, ez da gizarte-bizitzan bakarrik gertatzen. Problema larri da Elizaren baitan ere. Frantzisko aita santuak sufritu egiten du «kristauen aurkako beste kristauen gerlan» banaketak, tirandurak eta aurkaritzak ikustean. Ebanjelioaren hain kontrako jarrera eta egoera dira, non premiazko dei bat egin beharra ikusi baitu: «Ez, gure arteko gerlari».

Honela mintzo da Aita Santua: «Mingarri dut egiaztatzea nola leku ematen diegun zenbait kristau-elkartetan, eta baita pertsona sagaratuen artean ere, gorroto, kalumnia, izen belzte, mendeku, zelo-mota desberdinei eta, edozein gauzaren bizkar, nork bere desira besteri ezarri nahi izateari, eta baita sorgin-ehiza itsu diruditen pertsekuzioei ere. Nor ebanjelizatu nahi dugu portaera horrekin?». Aita Santuak Eliza hau landu nahi du, «zeinean jende guztia miresten baita esanez: nola zaintzen duzuen batak bestea, nola arnasten duzuen batak bestea eta nola lagun egiten diozuen batak besteari».

Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

 

6 Tiempo ordinario – A (Mateo 5,17-37)

NO A LA GUERRA
ENTRE NOSOTROS

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.

También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna.

Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana.

Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.

Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.

No es este un hecho que se dé solo en la convivencia social. Es también un grave problema en el interior de la Iglesia. El papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de «cristianos en guerra contra otros cristianos». Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: «No a la guerra entre nosotros».

Así habla el Papa: «Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?». El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la que «todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis».

José Antonio Pagola